Elon opäť hutne uvažoval a vznikol z toho tweet, v ktorom generálny riaditeľ spoločnosti Tesla uviedol, že do piatich rokov dosiahneme vrchol dopytu po rope. Následne bude dopyt klesať.

Ťažko povedať, či má pravdu, nakoľko sa pomery vo svete veľmi rýchlo menia a rôzne udalosti nútia ustupovať od veľkých plánov aj samotné vlády. Bez ohľadu na to, čo tvrdí Elon Musk sa očakáva, že svet bude aj v polovici tohoto storočia spotrebúvať obrovské kvantá ropy. Podobne ako Elon Musk to predpovedala aj medzinárodná energetická agentúra (IAE) v správe, ktorú zverejnila koncom roka 2022 (žeby Elon opisoval..?). IEA v tomto dokumente uviedla, že dopyt po rope sa stabilizuje približne v polovici tohto desaťročia a postupne k roku 2050 začne klesať.

Fatih Birol, IEAZdroj: IEA
Fatih Birol, IEA

Výkonný riaditeľ IEA, Fatih Birol, povedal: „Energetické trhy a politiky sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zmenili, a to nielen v súčasnosti, ale aj na ďalšie desaťročia. Aj pri dnešnom nastavení sa svet energetiky dramaticky mení pred našimi očami. Reakcie vlád na celom svete sľubujú, že tento rok bude historickým a definitívnym zlomom smerom k čistejšiemu, cenovo dostupnejšiemu a bezpečnejšiemu energetickému systému.“

Medzinárodná energetická agentúra má spracovaných aj niekoľko možných scenárov, ktoré ovplyvnia, kedy bude dosiahnutý vrchol dopytu po rope. Prvý je scenár stanovených politík (STEPS), ktorý je najkonzervatívnejší a nepredpokladá, že vlády dosiahnu stanovené ciele na zníženie spotreby ropy do roku 2050. Druhým je scenár ohlásených prísľubov (Announced Pledges Scenario – APS), ktorého cieľom je poskytnutie presnejšieho obrazu, s ohľadom na špecifické faktory, pričom predpokladá, že vlády z väčšej časti splnia svoje ciele a záväzky v oblasti znižovania závislosti na rope a v znižovaní emisií CO2. Tretím scenárom, tým najoptimistickejším, sú nulové emisie do roku 2050 (NZE), čiže predpokladá, že v tomto roku budú nulové emisie CO2, no ani samotná IEA tomuto scenáru príliš neverí.

Na záver dodajme, že už teraz je „ekoteror“, predovšetkým v automobilizme strašný a predpokladá sa, že to bude ešte horšie, bez ohľadu na to, koľko iných faktorov sa slepo prehliada. Každopádne je zrejmé a zjavné, že na celom svete sa bude spotrebúvať veľa ropy aj po roku 2050. Ovplyvňovať to však budú aj rôzne prelomové objavy, ktoré sa nedajú predvídať.

Zdroj: insideevs.com

Prečítajte si aj:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu