Elon Musk predstavil solárnu strechu. Plnohodnotne nahradí strešné krytiny