Čo keby sa vozidlo stalo pilierom elektrickej siete? Toto je princíp technológie V2G alebo vehicle-to-grid, obojsmernej výmennej technológie, ktorá čoskoro umožní vozidlám Renault obnoviť časť elektriny uloženej v batériách. Tak dochádza k optimalizácii prevádzky siete a kompenzácii prerušovanej povahy obnoviteľných energií.

Pokračujúc na túto tému, CEA, hlavný hráč vo výskume a Skupina Renault, priekopník a odborník v oblasti elektrických vozidiel, už pracujú na budúcich generáciách V2G technológií. Nasadené budú do konca desaťročia. Za týmto účelom CEA a Skupina Renault spoločne vyvinuli novú architektúru elektronického meniča výkonu priamo integrovanú do nabíjačky vozidla. Výsledkom takmer trojročného výskumu je tento menič energie1. Je kompaktnejší, pozostáva z 11 spoločných patentov a je vyvinutý z inovatívnych materiálov. Zníži tak energetické straty o 30 %, skráti dobu nabíjania vozidla a zaručí trvanlivosť batérie. Ešte lepšie je, že vďaka ukladaniu energie z elektrickej siete bude obojsmerný.

Inovatívne materiály

Výskumné a vývojové tímy CEA a Skupiny Renault spojili svoje odborné znalosti v oblasti palubnej výkonovej elektroniky a najmä v oblasti polovodičových materiálov so širokým pásmovým odstupom, napríklad nitrid gália (GaN) alebo karbid kremíka (SiC).

Výsledkom je, že nová architektúra založená na širokopásmových polovodičových materiáloch umožňuje znížiť straty energie o 30 % počas konverzie a o rovnakú hodnotu znížiť zahrievanie, čím uľahčuje chladenie konverzného systému.

Zníženie objemu nakladača

Práca inžinierov na optimalizácii aktívnych (polovodičov) a pasívnych (kondenzátory a vinuté indukčné súčiastky) komponentov navyše umožnila zníženie objemu a nákladov na nabíjačku. Vďaka použitiu feritových materiálov, určených pre vysokú frekvenciu, a procesu tvarovacieho vstrekovania nazývaného „Power Injection Molding“, sa menič stal kompaktnejším.

Smerom k väčšiemu výkonu

Táto nová architektúra meniča ponúka nabíjací výkon až 22 kW v trojfázovom režime, čo umožňuje rýchlejšie nabíjanie vozidla a zároveň zabezpečuje odolnosť batérie. Umožňuje tiež obojsmerné nabíjanie, takže energia uložená v batérii sa môže vrátiť do siete alebo použiť na zásobovanie energetických potrieb autonómneho domu za predpokladu, že dom je vybavený obojsmerným meračom. Riešenie je kompatibilné s normami elektromagnetickej kompatibility (EMC) sietí a automobilu.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu