Spojenie silných hráčov na trhu umožní v nasledujúcich rokoch reálnu podporu rozvoja elektromobility na Slovensku. Novinka prináša zákazníkom komplexné riešenie elektrifikácie fleetu (skupiny vozdiel), a to doslova na kľúč.

Umožní prevratná platforma E-mobility EkoSystem (EES), za ktorou stoja silní hráči v segmente – spoločnosti Business Lease Slovakia, GreenWay, Greenlogy, Škoda Auto Slovensko, EUROWAG a M3soft.

Spojenie silných firiem pri EES

Novinka prináša komplexné riešenie elektrifikácie ich autoparku (fleetov), a to od komplexnej analýzy u zákazníka, obstarania elektromobilov cez operatívny lízing, riešenia nabíjacej infraštruktúry a nabíjacích služieb na mieru, telematiku fleetových dát pre firemné ERP systémy, dodávku energie z obnoviteľných zdrojov alebo z vlastnej fotovolataickej elektrárne, až po komplexnú prevádzku a údržbu všetkých systémov dodávaných v rámci EES. .

Potreba silnejšej integrácie

Pri diskusiách s Business Lease sme spoločne cítili potrebu silnejšej integrácie poskytovateľov služieb pôsobiacich v jednotlivých oblastiach elektromobility a alternatívnych zdrojov výroby elektrickej energie,“ podotkol Michal Mydlo, prevádzkový riaditeľ spoločnosti GreenWay, ktorá stojí za zrodom myšlienky platformy EES.

Tak GreenWay, ako aj ďalší parteri projektu priznali, že sa v poslednom období čoraz viac stretávajú s požiadavkami na komplexné riešenia od svojich zákazníkov, ktorí čelia zložitým výzvam pri zmene ich klasických fleetov na elektrické. Ako sa pridáva Peter Kalman, výkonný riaditeľ Greenlogy, pridanou hodnotou je práve to, že niekoľko silných hráčov vo svojich segmentoch komunikuje spoločne myšlienku rozvoja elektromobility na Slovensku.

Záujem o e-fleety rastie

Vstup do novej éry elektromobility skutočne vyžaduje aj poskytnutie komplexných služieb. „Firemní zákazníci sa potrebujú koncentrovať na svoje podnikateľské aktivity a služby so zabezpečením mobility presúvajú z časti na lízingové spoločnosti. V prípade prechodu do elektromobility predpokladáme, že budú hľadať obdobné riešenia i so zabezpečením nabíjacej infraštruktúry, ktoré im umožnia čo najjednoduchší prechod k  bezemisnej mobilite. “ zdôrazňuje aj Jaroslav Hercog, konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Zodpovedá tomu aj medziročný nárast celkových registrácii plne elektrických vozidiel až o 50 % za prvých sedem mesiacov tohto roku.

Komplexné riešenie na kľúč

Platforma umožní nielen outsourcovanie finančných zdrojov na obstaranie vozidla, ale aj jeho prevádzku, vrátane prechodu na systém účtovania kilometrov a spotreby pri elektromobiloch, ale aj možnosti pripojenia na nabíjaciu sieť a zelené zdroje energie. V prípade financovania obstarania a prevádzky elektromobilu má zákazník až 6-stupňový konzultačný nástroj, vďaka ktorému získa prehľad o vývoji elektromobility u nás aj v Európe, k dispozícii bude mať prípadovú štúdiu, urobí sa zber dát online systémom Quick Scan o používaní každého vozidla vodičmi, vďaka čomu mu dokážu pripraviť hĺbkovú analýzu a porovnanie celkových prevádzkových nákladov aktuálneho fleetu a budúceho elektrifikovaného. Záverečná šiesta fáza je príprava krokov k postupu implementácie komplexného riešenia prechodu na elektrifikovaný fleet.

Účtovanie e-fleetu

Firmy nebude odrádzať ani strach z účtovania e-fleetu. „Málokto si vie na začiatku predstaviť všetky účtovné a evidenčné aspekty toho, čo to znamená kúpiť si elektrické vozidlo. Našou úlohou je jednoducho zákazníkovi spočítať a ukázať, kde sa dané elektrické vozidlo nabíjalo, koľko sa nabilo a ako tieto náklady správne vyúčtovať,“ vysvetľuje Tomáš Brokeš z telematickej divízie EUROWAG. Často je problémom práve to, že vodiči sa na fleeových vozidlách striedajú, resp. v rámci mesiaca striedajú vozidlá so spaľovacím motorom, elektromotorom prípadne hybridné vozidlá. „Ak na každom vozidle urobia aj súkromné aj služobné kilometre, tak bez kvalitného telematického riešenia je skoro nemožné správne spočítať, koľko by vodič mal zaplatiť do firemnej kasy a pod.,“ spresňuje Tomáš Brokeš.

Prepojenie služieb, ako je verejné, firemné či domáce nabíjanie s celkovým manažmentom a spravovaním procesu nabíjania do jednej platformy a aplikácie umožní získať firemnému zákazníkovi úplnú kontrolu nad prevádzkou a rozúčtovaním nákladov na jednotlivé vozidlá.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu