Spoločnosť Business Lease Slovakia má vo svojom vozidlovom parku Prvú Teslu Model S 85. Predstavila ju na podujatí Zelená Bratislava (ZeBra).

Tesla-BL-2„Business Lease je inovátorom v elektromobilite. V materskom koncerne je už 600 elektromobilov rôznych značiek, ktoré si spoločnosti prenajímajú na operatívny lízing. Samotná značka Tesla je zastúpená 60 vozidlami.  U nás je to zatiaľ prvé vozidlo Tesla S 85, no verím, že tak, ako sme u nás priekopníkom v poskytovaní Tesly firmám, aj prívržencov tejto a ďalších značiek elektromobilov bude medzi firmami pribúdať,“ skonštatovala Lucia Čišková, obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť zároveň oznámila, že pre  nadšencov Tesly medzi firemnými zákazníkmi pripravila aj testovacie jazdy. Každý nový klient má zároveň možnosť, aby po prevzatí vozidla Tesla niesla jeho meno, prípadne meno firmy. Dostáva tiež školenie, ako Teslu používať, najmä pokiaľ ide o kľúč, nastavenie systémov a nabíjanie.

Tesla s ovládaním aj cez smartfón

Tesla-BL-3Tesla S 85 a aj ďalšie modely Tesla sú veľmi vyspelé a inteligentné vozidlá. Vďaka tomu, že má o 90 % menej súčiastok, ako je v klasickom vozidle, nie je nutná častá údržba, čo znižuje prevádzkové náklady. Rovnako elektrický pohon a jednoduché dobíjanie zo zásuvky či už doma alebo v práci, prípadne z nabíjateľných staníc v teréne, či v práci znižujú počiatočné náklady obstarania. Vďaka nízko položenej batérii a s ťažiskom pri zemi ide o veľmi stabilné vozidlo aj na mokrej či zasneženej vozovke.

Tesla-BL-4Len tento rok dodala Tesla na trh 55 tisíc vozidiel. Pre slovenských užívateľov je najbližšie servisné stredisko vo Viedni, Linzi alebo Grazi. Tesla pritom po Európe stavia pre svojich užívateľov rýchlo nabíjateľné stanice s využívaním zdarma. Každé vozidlo má zdarma aj pripojenie na internet. Využívať môžete už aj aplikáciu Tesla, kde si napríklad cez smartfón otvoríte či zatvoríte vozidlo, zistíte stav nabíjania, údaje o jazde, alebo si skontrolujete funkciu alarm.

Maximálna starostlivosť s minimálnymi nákladmi

Business Lease je nateraz výhradným partnerom Tesly pri poskytovaní vozidla na operatívny lízing. A to od financovania nadobudnutia vozidla, jeho dodanie klientovi, cez úhradu nákladov spojených s registráciou na Slovensku, poistenia až po krytie nákladov na servis vozidla, pneumatiky a dodávku nabíjacej stanice, cestnú asistenciu či poskytovanie náhradnej mobility podľa potreby. Business Lease kryje aj dopravné náklady dodania a v rámci komplexnej starostlivosti zabezpečuje aj servis vozidla do Viedne vrátane pick up servisu, ako aj záruky a náhradnej mobility

„Našim cieľom je ponúkať inovatívne riešenia mobility, ktoré sú finančne výhodné, praktické a ohľaduplné k životnému prostrediu. Slovenská vláda vo svojej stratégii počíta s podporou elektromobility. My sme už teraz pripravení uspokojiť dopyt tým, že vieme v rámci fixnej uzatvorenej kalkulácie garantovať zostatkovú hodnotu po ukončení prenájmu vozidla. A to pre všetky dostupné modely elektromobilov na slovenskom trhu,“ konštatuje Lucia Cišková.

Nabíjanie vozidla Tesla

Zo zásuvky 230V (4-6A)

Nabíjačky s prúdom 16A (rýchlosť 55 km/1 hod.) alebo 32A (rýchlosť 110 km/1 hod.)

Na superchargeri do 30 min. na 80 %

Nechajte nám správu