Autonómne vozidlá  (AVs) v praxi : sen alebo skutočnosť? Prídu aj k nám? Kedy a za akých podmienok? Viete si predstaviť  mestá, kde nebudú  dopravné zápchy? Za akých podmienok? Sme pripravení na potrebné zmeny v infraštruktúre? Ako je spoločnosť pripravená na adopciu autonómnych vozidiel? Čo všetko čaká relevantné subjekty Slovenska, aby bola implementácia adopcie autonómnych vozidiel do miest čo najúspešnejšia? Ktoré AVs vlastne čoskoro nastupujú v širšom merítku? Viete, že existujú aj autonómne vlaky?  Robí Slovensko dostatočným spôsobom nevyhnutné kroky tak, aby v smere pripravenosti na adopciu AVs  nezaostávalo za vyspelými krajinami Európy a sveta?

Odpoveď na tieto a rad ďalších  otázok dostanete od tuzemských aj zahraničných odborníkov , keď sa zúčastníte  Autonomous Vehicles Summit.

Autonomous Vehicles Summit už  30. – 31. 5. 2019

Miesto konania  Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 820 09 Bratislava

AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT  je príležitosťou navštíviť budúcnosť nadchádzajúceho veku pripojených a plne automatizovaných vozidiel

Niet pochýb o tom, že autonómne autá prichádzajú. I keď adopcia plne autonómnych áut príde až o niekoľko rokov, viacerí výrobcovia automobilov rozbiehajú poloautonómne systémy.  V mieste konania summitu  bude o.i. predvedenie TESLA car s užívateľom a prezentáciou jeho skúseností v rámci programu summtu,

Rozsiahla adopcia autonómnych vozidiel (AVs) povedie k bezprecedentnej hospodárskej, sociálnej a environmentálnej zmene. Pre verejnosť bude nezávislosť a sloboda osobného cestovania k dispozícii takmer všetkým – mládeži, seniorom a telesne, mentálne a zrakovo postihnutým. Očakávané zníženie preťaženia ciest  pri adopcii AVs pri efektívnom využití dopravnej infraštruktúry v reálnom čase  prinesie rozsiahle pracovné a osobné výhody. Zisky z poklesu dopravných nehôd a úmrtí sú evidentné. AVs objavia osobnú dopravu a budú mať transformačný vplyv na automobilový priemysel.

Prvý ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie ,  AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT, pioneers event tohto zamerania na Slovensku a v regióne , je síce malým, ale súčasne najväčším podujatím  v strednej a východnej Európe (CEE),  zameraným na autonómne vozidlá (AVs ) v nadväznosti na aktuálne trendy digitálnej transformácie v automobilovom priemysle , s predstavením AVs relevantných technológií, podmienok adopcie autonómnych vozidiel do prostredia krajiny, našich diaľnic, miest a obcí a regiónov a dopadov  adopcie AVs na celú spoločnosť , s mottom summitu „Vyžeňme spoločne  priateľsky autá z mesta!“.

Summit vytvorí nielen platformu pre prezentácie v kontexte nového ekosystému pripojených a plne automatizovaných automobilov/vozidiel so zameraním na autonómne vozidlá, ktoré predstavujú najväčšiu inováciu v automobilovom priemysle, ale je tiež správnym miestom na stimuláciu užších prepojení prepojení a partnerstiev medzi subjektami automobilových technológií, ale tiež ekosystému prostredia (infraštruktúry), ktorej pripravenosť je podmienkou na adopciu autonómnych vozidiel. Odborníci zdôrazňujú, že autonómne vozidlá musia byť súčasťou široko poňatej transformácie mestských oblastí. Na summite bude venovaná tejto otázke náležitá pozornosť.

Summit bude súčasne výzvou na otvorenie skrytého potenciálu Slovenska v oblasti  dopadov dramaticky rýchle sa vyvíjajúcich technológií autonómnych vozidiel (AVs), inšpiráciou a príležitosťou  pre inovátorov v danej oblasti pre jeho celé spektrum. To sa týka okrem potreby  veľmi konkrétnych riešení v oblasti automobilového priemyslu a výziev pre inovátorov,   napriklad tiež vzťahov ľudí k vlastníctvu automobilu,  urbanizácie miest, zamestnanosti, poisťovania automobilov, realitného trhu, turizmu, a ďalších, ktoré vyplývajú z implementácie AVs v krajine.

Summit bude výzvou na v súčasnosti nevyhnutnú konvergenciu partnerstiev ekosystémov autonómnych vozidiel prostredníctvom liniek  a zástupcov, ktorých pozývame  –   inovátorov, univerzít, academy,  zástupcov automotive priemyslu, dopravy, sharing – cars firiem, urbanistov, zástupcov smart cities , regionálnych vlád – VÚC,  samospráv miest a obcí, zástupcov štátnej správy,  národných vlád CEE, zástupcov Európskej komisie a EP,   a  každého, koho zaujíma prostredie v ktorom žije a bude žiť.

Všetci návštevníci summitu po registrácii na vstup na podujatie ,  majú možnosť využiť  B2match networking na summite  (registrácia je na oficiálnej stránke summitu  BOOK NOW ) a získať informácie   od renomovaných odborníkov  a rečníkov summitu. Návštevnici summitu budú mať možnosť sa s nimi stretnúť a diskutovať. Všetky stretnutia si dohodnete priamo on line cez B2match system summitu aj s dohodnutím času stretnutí  s odborníkom/partnerom počas summitu  pri konkrétnom stole v networking room summitu.  Na summite získa každý účastník v rámci B2match networkingu tiež profesionálnu podporu prostredníctvom siete Enterprise Europe Network a jej odborníkov v oblasti internacionalizácie a medzinárodného prenosu technológií.  Do networkingu B2match sa môže zapojiť každý ihneď po registrácii a úhrade vstupného – registrácia s  využitím služby B2matching  je  v cene vstupného na summit.

Prečo sa zúčastniť Autonomous Vehicles Summit matchingu?

  • Predstavte svoje obchodné návrhy, budúce vízie, nápady na vývoj produktov, technológie a riešení
  • Získajte riešenie problému – zodpovedajúce organizácie, ktoré hľadajú alebo ponúkajú riešenia!
  • Získajte informácie od odborníkov
  • Stretnite mnohých budúcich partnerov spolupráce v priebehu DVOCH dní a znížte množstvo času a peňazí na hľadanie nových partnerov!

V rámci Autonomous Vehicles Summit, je v EXPO časti možná prezentácia   s vlastným stánkom autonómnym vozidlám relevantných, tak technologických firiem, univerzít, academy, ako aj automobiliek, OEM, smart cities urbanistov, business firiem a organizácií. Kontaktujte nás!

Pre návštevníkov summitu  sme pripravili viacero prekvapení, o ktorých Vás budeme čoskoro bližšie informovať .

Pre summit je zabezpečený simultánny preklad  slovenčina-angličtina-slovenčina  nielen pre prednášky , ale tiež pre interaktívne online panelové diskusie , do ktorých sa môže zapojiť každý účastník .

Organizátor
J.C.Trade Bridge International s.r.o. , Bratislava

Nechajte nám správu