K slovenskej zime patria výtlky na cestách. Domáci motoristi si už zvykli pozerať v tomto období na cesty pozornejšie. Pomôcť šoférom a zabrániť poškodeniu auta teraz môže nová aplikácia  slovenských študentov – Vyhni sa výtlkom. Vyvinuli ju študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

„Aplikácia pomáha šoférom vyhnúť sa výtlku a cestárom ľahšie ho nájsť,“ vysvetľuje študentka a vývojárka Monika Sanyová.

Na aplikácii pracovala pod vedením pedagóga Tomáša Kováčika: “Rozhodujúce pri vývoji aplikácie bolo vytvoriť detekčný algoritmus, ktorý automaticky vyhodnocuje otrasy auta počas jazdy a výtlky ukladá na server. Crowdsourcingom takto získavame množstvo údajov, čo v budúcnosti umožní aj hlbšiu analýzu „kvality“ výtlkov. Používame Google mapy, pretože navigačné systémy sú uzatvorené a študenti s nimi nemôžu pracovať. Radi by sme však nadviazali spoluprácu s výrobcami navigácii, pretože táto funkcia najmä slovenských šoférov určite poteší..“

laboratorium dopravnych systemov_nowat

Aplikáciu si záujemcovia môžu stiahnuť a otestovať ju v praxi.

Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zlepšujú dopravu a komfort vodičov a pasažierov aj ďalšími aplikáciami. Niektoré sa už používajú v praxi. Multimediálny systém pre taxi služby, ktorý vyvinul absolvent Martin Polák, už dnes používa taxi služba TickTack Taxi v Prahe. Systém pomáha cestujúcim kontrolovať či ich taxikári nevezú zbytočne dlhou trasou a nepredražia im tak cestu.

„Systém pomocou Google máp a GPS určí hneď po zadaní cieľa objektívnu trasu a ukáže ju cestujúcemu na zariadení. Po celý čas cesty môže cestujúci sledovať, či ho taxikár vezie po optimálnej trase a vidí, kedy príde do cieľa. Na zariadení zároveň bežia aktuálne správy a v prípade, že ide o dlhšiu trasu, v ponuke je hudba či filmy. Zariadenie dokáže tiež generovať vlastné wifi, ktoré môže použiť cestujúci pre pripojenie vlastného zariadenia na internet. Všetko muselo byť navrhnuté tak, aby sa používateľ nedostal do hlavných nastavení Androidu a neprestavil ich, ale aby mohol pracovať len v rámci používateľského prístupu,“ vysvetľuje Peter Pištek, ktorý študenta pri riešení projektu viedol. Aktuálne študenti pracujú na prepojení zariadenia v taxíku s digitálnou televíziou.

Ďalšou novinkou študentov je Monitorovací systém v nákladnej doprave. Napriek tomu, že sledovanie firemných vozidiel cez GPS firmy už používajú, u kamiónových prepravcov je situácia zložitejšia. Existujú riešenia navrhnuté na zákazku veľkých firiem, ktoré si malí prepravcovia nemôžu dovoliť. Študenti preto oslovili jedného z prepravcov a navrhli nový systém. Ten sleduje polohu, tvorbu knihy jázd, servisné hlásenia a informácie a umožňuje komunikáciu dispečingu a vodičov a zadávanie itineráru.

Do systému študenti zapracovali aj tri unikátne funkcie. Prvou je združené informovanie o dopravných udalostiach z viacerých zdrojov. Systém dokáže získavať informácie z mnohých, často lokálnych databáz a vodič tak získava komplexný prehľad o situácii na ceste pred ním. Jedným zo zdrojov je aj vlastná firemná databáza, kde vodiči a dispečing pridávajú tipy napríklad na vhodné a bezpečné parkovisko pre prestávku, dobré večere, alternatívne trasy, rýchle colnice a podobne.

Druhou sú monitorovacie senzory, ktoré uľahčia prípadné reklamácie poškodeného tovaru. Do prepravy sú často zapojené viaceré firmy od skladov, prepravcov po prijímateľov, kde sa tovar poškodil, sa ťažko sleduje. Preto študenti pre každý nákladný priestor navrhli sadu senzorov, ktoré merajú otrasy a otvorenie dverí.

Treťou výnimočnou funkciou je prepracovaná analýza jazdného štýlu vodiča. Ten má dopad na opotrebovanie vozidla a nehodovosť. Vďaka systému tak prepravca pozná zodpovedných vodičov.

Značky:

Nechajte nám správu