Android Auto dostalo užitočnú funkciu, oceníte ju v bezdrôtovom režime