Slovensko spúšťa podporu pri nákupe elektromobilov.

Žiadať o ne môžu tak podnikatelia (FO), ako aj nepodnikatelia, vyššie územne územné celky (VUC) a nimi riadené organizácie + podnikateľské subjekty (právnické osoby). Dátum spustenia registrácií žiadateľov  je 11. december 2019. Pri on-line registrácii sa vygeneruje jedinečný kód, referenčné číslo žiadosti.  Rezervácia požadovanej výšky dotácie počas administrácie a schvaľovania žiadosti  prebehne až po uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie. Dátum vyhlásenia výzvy je 17. december.

Dotácie sú určené pre kategórie vozidiel M1 a N1, resp. len nové vozidlá (podmienkou je prvá evidencia vozidla). Na nákup elektromobilu je možné od štátu získať 8000 eur na čisto elektrické auto a 5000 eur na Plug-in hybridné vozidlá. Dotáciu je možné získať na elektrické vozidlá do hodnoty 41 666,67 eur bez DPH (50 000 eur s DPH). Žiadostí sa budú poskytovať do vyčerpania rozpočtu, ten je aktuálne 5 000 000 eur. Ministerstvo hospodárstva však môže túto sumu upraviť, navýšiť vzhľadom na vývoj príjmu žiadostí.

Centrálnym orgánom, ktorý rozdeľuje dotácie, je Ministerstvo hospodárstva SR, forma poskytnutia dotácie je jednorazová splátka. Ďalšie informácie tu www.chcemelektromobil.sk

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu