Minulý týždeň (11.12.2019) sa oficiálne spustila on-line registrácia pre žiadateľov o dotáciu na elektromobily. Hneď v prvý deň nastali komplikácie a registrácia bola uzatvorená. Na druhý deň, teda 12.12.2019, mala byť registrácia opätovne spustená, no kvôli pretrvávajúcim technickým problémom sa to opäť nepodarilo.

Všetky registrácie, ktoré sa nejakým spôsobom cez systém za tieto dva dni dostali boli anulované. Nová registrácia bola spustená dnes o 12:00. Rezort hospodárstva sa z dôvodu enormného záujmu o dotácie rozhodol vyčleniť na podporu nákupu elektromobilov ďalší milión, teda celkovo šesť miliónov eur. Táto suma sa vyčerpala za 3 minúty 41 sekúnd!

„Pre technické zlyhanie dodávateľa IT systému prihlasovania sa registrácia žiadateľov o dotáciu na elektromobily zopakuje odznova. Opakovaná registrácia bude spustená v pondelok – 16. 12. 2019 o 12.00. Rezort hospodárstva sa z dôvodu enormného záujmu o dotácie rozhodol vyčleniť na podporu nákupu elektromobilov ďalší milión, teda celkovo šesť miliónov eur. Naďalej platí, že na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur.“ Informácia z registračného portálu – www.chcemelektromobil.sk.

Registrácia pre žiadateľov o dotáciu na elektromobily a Plug-In-Hybridy bola ukončená, resp. vyčerpaná za necelé 4 minúty od spustenia, čo je veľmi slušné, až prekvapujúce číslo. Tí, ktorí sa zaregistrovali po tomto čase sú zaradení do zoznamu čakateľov. Aktuálne čísla sú takéto – podľa predregistrácií bude podporených 787 vozidiel, z čoho tvoria prevažnú väčšinu elektromobily. 12,5% registrácii = dotácie na Plug-in hybridy / 87,5% = dotácie na elektromobily.

Dotáciu je možné uplatniť iba na vozidlá do max. obstarávacej ceny – 50 000 eur, vrátane DPH. Intenzita pomoci (dotácie) je následne vypočítavaná pri platcoch DPH: zo základu obstarávacej ceny vozidla bez DPH a pri neplatcoch DPH: zo základu obstarávacej ceny vozidla vrátane DPH. Na elektromobil poskytuje štát dotáciu 8000 eur, na Plug-In-Hybrid 5000 eur. Dôležité je vedieť aj to, že dotované vozidlo nemôže byť kupované na leasing. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke – www.chcemelektromobil.sk

Máte záujem o malý prémiový elektromobil? BMW i3 120 Ah vás očarí – recenzia TU

Dôležité termíny:

16.12.2019 – Spustenie online elektronickej registrácie pre záujemcov o dotáciu. Pri registrácii bude žiadateľovi obratom na jeho e-mailovú adresu doručený pridelený jedinečný kód, pod ktorým bude ďalej evidovaný a zarezervuje sa výška požadovanej dotácie. Táto rezervácia je garantovaná až do ukončenia posudzovania žiadosti.

17.12.2019 – Prvý možný termín, v ktorom je žiadateľ oprávnený riadne, oficiálne predložiť svoju skompletizovanú a úplnú žiadosť o poskytnutie dotácie – spôsobom podľa príslušných ustanovení Prílohy č. 3 Výzvy: Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie dotácie. Celé znenie predmetnej prílohy TU

 18.11.2019 – Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Žiadatelia o dotáciu budú následne postupne kontaktovaní e-mailom a získajú všetky podklady potrebné pre riadne podanie žiadosti. Viac o spôsobe vytvárania elektronických registrácií a rezervácii a o riadnom, oficiálnom predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie TU. Podporu nákupu elektromobilov bude možné využiť do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov. Aktuálne to nie je možné, ďalší záujemcovia sú zaradení do zoznamu čakateľov.

Ak hľadáte malý mestský elektromobil s výborným dojazdom, tak aj nový Renault ZOE stojí za pozornosť.

Kategórie elektromobilov, na ktoré si môžete uplatniť dotáciu:

Vozidlá kategórie M1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča.
Vozidlá kategórie N1: motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg.

Čo v prípade, ak o dotáciu požiadam (bude schválená), ale nakoniec ju nebudem chcieť čerpať?

„Dotácia sa považuje za poskytnutú a príjemcovi pomoci vzniká nárok prijať dotáciu dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky, preto príjemca pomoci je povinný použiť poskytnutú dotáciu výlučne na účel vymedzený v zmluve a za dodržania podmienok stanovených zmluvou. Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom pomoci alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. Ak pri nakladaní a použití dotácie príjemca pomoci poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude poskytovateľ v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. Ak sa finančné prostriedky poskytli za podmienok, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký postup vrátane sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b).“. (zdroj vyjadrenia: MôjElektromobil.sk)

Mitsubishi Outlander PHEV

Doplnené o oficiálnu tlačovú správu – Odbor komunikácie MH SR

„O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem, vyčlenená suma sa minula do 4 minút.“

Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu kúpy elektromobilov je v tejto chvíli rezervovaná. O 12:00 bola spustená on-line registrácia a celá suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd. Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 percent úspešných žiadateľov. Celkovo požiadali o dotáciu na 689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je vykonávateľom výzvy, bude úspešným zaregistrovaným žiadateľom od 17. decembra zasielať informácie o ďalšom postupe pre oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti.

Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré výzvu vyhlásilo, teší tento enormný záujem žiadateľov. Hneď v prvých minútach po spustení registrácie bolo pripojených na stránke www.chcemelektromobil.sk približne 3 000 ľudí, ktorí sa chceli registrovať. „Rezort chcel motivovať ľudí ku kúpe elektromobilov a zvýšiť tak ich počet na slovenských cestách. Už teraz je jasné, že tento cieľ sa podarí bez problémov splniť,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. „Je potešujúce, že až 9 z 10 žiadostí sa týka čisto elektromobilov. Jasne sa ukazuje, že ľudia začali elektromobilitu viac vnímať a čoraz dôležitejšia je pre nich aj ekológia,“ dodal minister.

Za prvé tri hodiny sa úspešne zaregistrovalo takmer 4 000 žiadateľov z celého Slovenska. Úspešnou registráciou sa celý proces nekončí. Je potrebné podať skompletizovanú oficiálnu žiadosť a až následne rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi  zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a potom im  štát  dotáciu refunduje. V prípade, že niektorý zo žiadateľov nebude spĺňať podmienky, suma vyčlenená pre neho sa uvoľní pre ďalších už zaregistrovaných. Za prvú polhodinu  od spustenia registrácie bolo podaných takmer 4 000 žiadostí. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je možné získať príspevok 8 000 eur, v prípade plug-in hybridu to je 5 000 eur. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré je možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Automobil budú musieť úspešní žiadatelia vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy môžu získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikatelia na tri.

Ministerstvo hospodárstva zároveň podporuje aj budovanie infraštruktúry pre elektromobily, čím sa snaží ešte viac zatraktívniť tento druh dopravy pre motoristov. Rezort vyhodnocuje prvé kolo výzvy na podporu budovania nabíjacích staníc a v budúcom roku plánuje vyhlásiť druhé kolo. Budovanie nabíjacích staníc ministerstvo spolu podporí sumou milión eur.

Zdroj: www.chcemelektromobil.sk / www.mhsr.sk

Prečítajte si aj:

Mitsubishi Outlander PHEV: S plug-in-hybridným SUV do Chorvátska? Prečo nie?! Doplnené o VIDEO

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu